สไลด์คิ้ว"เกาหลี"


สไลด์คิ้วเกาหลี


การสไลด์คิ้วเกาหลี จะต่างจากการสักคิ้วถาวรแบบสมัยก่อน คือ 
ทำแล้วจะดูเหมือนเขียนคิ้วฝัดฝุ่นๆ ไว้ เป็นการทำสกิดสีให้อยู่ในชั้นผิวที่ตื่นกว่าการสักถาวรแบบสมัยก่อน 

การติดของสีจะอยู่ได้ประมาณ 1-3 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผิวของลูกค้าแต่ละท่านด้วย หากลูกค้าท่านใดผิวมันสีอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่ากับท่านที่ผิวแห้ง


Current Pageid = 163